Stichting Creativiteit en Textiele Werkvormen

Deze stichting is opgericht door drie Twentse ondernemers woonachtig in Enschede.
En voert haar projecten uit in Twente.

De stichting heeft ten doel:

1.De samenleving kennis te laten maken met verschillende textiele werkvormen, waardoor mensen zich met elkaar verbinden, kennis wordt gedeeld en verschillende vaardigheden worden overgedragen en gedeeld en voorts al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
2. De ontwikkeling van projecten met betrekking tot verschillende textiele werkvormen. De stichting voert deze projecten uit voor en door verschillende doelgroepen, alles in de breedste zin van het woord.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Op dit moment voeren we onder de vlag van de stichting onderstaand project uit!

“Creativiteit en handwerktechnieken voor basisschoolkinderen”

Om jong en oud bij elkaar te brengen, willen wij de traditionele handwerktechnieken met basisschool leerlingen delen.
Alleen voor een hele klas kun je dit niet realiseren. Daarom willen wij in overleg met de school en de onderwijzer graag in groepjes willen werken en mensen uit de buurt hierbij betrekken.
Waar denken wij aan? Haken, breien, borduren, nat vilten, basisvaardigheden achter de naaimachine, macramé, vlechten, vingerhaken, weven,…..

 Waarom is dit project belangrijk?
1: Wanneer je kinderen met creativiteit bezig laat zijn, en dit laat overbrengen door vrijwilligers die passie hebben voor verschillende technieken ontwikkelen zij andere vaardigheden dan wat zij op school leren.  Om de kinderen creatief te stimuleren in een samenleving waar digitalisering de boventoon voert.
2: Wanneer je jong en oud bij elkaar brengt en de ouderen die passie hebben voor een bepaalde techniek bevorder je de positieve communicatie tussen jong en oud. Hiermee creeër je ook wederzijds begrip en bevorder je dus de sociale samenhang.
3: Door langdurig werklozen in te zetten in dit project worden zij positief beinvloed omdat zij vanuit hun kracht en passie werken. Wanneer je als werkloze afwijzing op afwijzing ontvangt kun je in een neerwaartse spiraal terecht komen. Door mee te werken aan dit project met de onbevangenheid van basisschoolkinderen krijgt deze groep een positieve boost.
4: Door ouders in te zetten die zelf niet het lef hebben om zoiets op te starten of denken dat ze het niet kunnen creeër je ook sociale integratie.

Inmiddels voeren wij het project uit op 5 basisscholen en zijn er meer scholen geïnteresseerd. Door samenwerking met verschillende organisaties en de publiciteit en het enthousiasme wat dit met zich mee brengt hebben wij inmiddels een stabiele groep van 21 Creatieve Ambassadeurs (vrijwilligers) die dit project uitvoeren. De coördinatie rust op de schouders van de bestuurders van de stichting.

Hiermee wordt dus de sociale groei in de regio gestimuleerd.

Samenwerking hebben wij hoog in het vaandel staan, op alle fronten, met de scholen, met de kinderen, met de vrijwilligers, met de diverse instanties en organisaties die op de een of andere manier betrokken zijn bij bovengenoemd project.

Dit project draagt lokaal veel bij op het gebied van kennisoverdracht, samenwerking en stimuleert verschillende doelgroepen.

Heeft u interesse in het handwerkproject als school of als “Creatieve Ambassadeur” of wilt u een ander project laten ontwikkelen en uit laten voeren door deze stichting neem dan contact op met Sarah Kolenberg.

https://www.facebook.com/stichtingcreativiteitentextielewerkvormen/